Sang Trọng

0

  • Mẫu hoa là sự kết hợp bởi :

+ Hoa hồng màu Đà Lạt, Hoa đồng tiền, Hoa cẩm tú cầu loại lớn

+ Lá đô la bạc

+ Kệ gỗ và phụ kiện đính kèm

  • Kích thước :

Đương kính : khoản 120 cm

Chiều cao : khoản 150 đến 180 cm

Sang Trọng

0