Mã Đáo Thành Công

0

  • Mẫu hoa là sự kết hợp bởi :

+ Hoa hồng màu Đà Lạt, Hoa baby trắng Hà Lan

+ Lá bách hợp, lá trầu ông lớn, lá đốm

+ Kệ gỗ và phụ kiện đính kèm

  • Kích thước :

Chiều ngang : khoản 120 cm

Chiều cao : khoản 150 đến 180 cm

Mã Đáo Thành Công

0