Hoa chúc mừng

0

  • Mẫu hoa là sự kết hợp bởi:

Hoa hồng vàng, hồng kem

Hoa lan vũ nữ vàng 

Lá bạc Hà Lan

Lan Hồ Điệp 

Và các loại lá phụ khác

  • Kích thước:

Chiều ngang: 80cm

Ciấy gói đen cap cấphiều cao: 1.4m

Hoa chúc mừng

0

Danh mục: