Tình Nồng

0

Mô Tả Sản Phẩm:

  • Mẫu hoa là sự kết hợp bởi:

+ Hoa hồng đỏ Đà Lạt

+ Hoa baby trắng Hà Lan

+ Lá đốm

+ Giấy gói và phụ kiện đính kèm

Tình Nồng

0